(English) Sharing from people who had used CHEER’s Interpretation and Translation ServicesPrint

Bb. Daisy Fan
Social Worker
Po Leung Kuk, Lau Chan Siu Po Family and Children
Integrated Services Centre

Aking nagamit ang serbisyong interpretasyon ng CHEER para sa aking kaso. Kahit na ang aking kliyente ay nagsasalita ng kaunting Cantonese, kinakailangan pa din ng interpretasyon dahil tumutulong itong masiguro na kanyang lubos na natatanggap ang aking mensahe habang aming ginagamit ang wika na kanyang nauunawaan. Ang serbisyong interpretasyon ang tumulong sa akin upang aking maipaliwanag ng tiyak at tumpak ang mga patakaran
sa kapakanang panlipunan sa aking kliyente. Humahanga ako ang serbisyong interpretasyon na ibinibigay ng CHEER kung saan ang interpretasyon ay propesyonal at responsable.

Bb.Thapa Dhan Kumari
Tagagamit ng serbisyo na Nepalese

Sinimulan kong gamitin ang serbisyong interpretasyon ng CHEER sa nakalipas na taon at aking ginagamit ang mga serbisyo kapag kinakailangan. Ako ay matanda na at hindi ako nakakapagsalita ng alinman sa Ingles at Cantonese, kung kaya naging mahirap para sa akin at aking pamilya na gamitin ang mga serbisyo sa komunidad. Isa sa mga dahilan kaya ako ay gumagamit ng serbisyong ito ay ang
kahadlangan sa wika, kaya sa sandaling sinimulan ko na gamitin ang serbisyong ito ay aking naintindihan ang maraming kapakanan na ibinibigay para sa mga taong nangangailangan sa komunidad. Halimbawa, wala akong masyadong alam sa polisiya sa pabahay at hindi ko alam ang pamantayan na kailangan nating punuhan kapag
nag-apply ng pampublikong pabahay.

Matapos gamitin ang serbisyong interpretasyon mula sa CHEER, ako ay mas kumportable, kapag wala ang naturang serbisyo, sa tingin ko ay napakahirap para sa mga EM, lalu na yung hindi nakakapagsalita ng Ingles at Tsino, at magkakaroon ng maraming kahirapan sa komunidad dulot ng hadlang sa wika. Ngayon alam na namin kung saan ano ang aming mapapakinabangan.

Leave a Reply