(English) About CHEERPrint

Panimula

Ang Sentro para sa Etniko Minorya (CHEER) ay isa sa mga suportang sentro ng serbisyo na pinondohan  ng Home Affairs Department ng Gobyerno ng HKSAR upang madaling magamit ang mga serbisyo para sa mga etniko minorya sa Hong Kong. Sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga serbisyo mula sa interpretasyon hanggang sa iba’t-ibang saklaw ng mga programa, ang CHEER ay naglalayon na pagaanin at gawing masaya at maayos ang pamumuhay ng mga etniko minorya sa lipunan.

Pangunahing Tagapakinabang ng Serbisyo

Lahat ng etniko minorya na residente sa Hong Kong.

Mga Layunin

Upang matulungan ang mga etniko minorya ng kaalaman sa paggamit ng mga mahahalagang serbisyong pampubliko.

Upang mapabuti ang kakayahan ng mga etniko minorya sa wikang Tsino at Ingles.

Upang mabigyan ng mas mataas na kakayahan ang mga etniko minorya sa paglutas ng mga suliranin at maayos na pamumuhay sa Hong Kong.

Upang itaguyod ang mga etniko minorya na mapabilang sa lipunan ng Hong Kong.

Mga Serbisyo

Upang mapadali ang maayos na pakikisalamuha ng mga etniko minorya, ang CHEER ay nagbibigay ng iba’t-ibang serbisyo kasama ang:

1. Serbisyo sa Pagsasalin at Interpretasyon.

2. Mga Kursong Tsino at Ingles.

3. Mga Programang Pang-integrasyon katulad ng mga kurso sa kompyuter, pagbisita sa mga komunidad, at iba pa.

4. Mga Serbisyo sa Pagpapayo at Pagpapatnubay.

Mga Puna: 

– Ang aming mga serbisyo ay libre para sa lahat ng etniko minorya.

– Ang OIS at TS ay may bayad na serbisyo at ibinibigay lamang sa mga humiling na organisasyong nagbibigay ng serbisyong pampubliko.