Sona ng Maramihang KulturaPrint

Katha-katha tungkol sa Etniko minorya
1. “Ang lahat ng etniko minorya ay kumakain ng maaanghang na pagkain!
2. “Karaniwan ang mga etniko minorya ay may malalaking sukat ng pamilya.
3. “Bakit ang mga Muslim na kababaihan ay nagtatakip ng kanilang buong katawan kahit na sa tag-init?
4. “Ano ang nasa loob ng turbante ng mga kalalakihan?
5. “Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng “Etniko Minorya” sa “Timog Asyano”?