อะไรคือความแตกต่างระหว่างการใช้ “ล่ามที่ได้รับการฝึกอบรม” และ “ล่ามแบบญาติพี่น้อง/เพื่อน”?Print

 

ล่ามที่ได้รับการฝึกอบรม กับ ล่ามแบบญาติพี่น้อง/เพื่อน
1368571083_Facebook_like_thumb ความสามารถทางภาษาได้รับการทดสอบ
ล่ามทุกภาษาได้ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของศูนย์ CHEER พวกเขาสอบผ่านแบบทดสอบการเขียนและการพูดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะสามารถเป็นสะพานเชื่อมการสื่อสารระหว่างคนสองคนที่พูดต่างภาษากันได้

1368571083_Facebook_like_thumb มั่นใจได้ในการเก็บรักษาความลับ

เจ้าหน้าที่ล่ามทุกคนผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บรักษาความลับ พวกเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลจากการแปลความให้บุคคลอื่นทราบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า

1368571083_Facebook_like_thumb มั่นใจได้ในความเป็นกลาง
เจ้าหน้าที่ล่ามทุกคนผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ของพวกเขาในกระบวนการแปลความ พวกเขาจะไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและจะรักษาความเป็นกลางของพวกเขาในการให้บริการ

1368571083_Facebook_like_thumb มั่นใจได้ในความซื่อสัตย์และความถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ล่ามทุกคนผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของความถูกต้องและความซื่อสัตย์ในการแปลความ พวกเขาจะไม่เติมแต่ง ละเลย หรือบิดเบือนความหมายของคำสนทนาใดๆ ในกระบวนการแปลความ

careful การแปลความอาจไม่ถูกต้อง

ความสามารถทางภาษาของญาติพี่น้อง/เพื่อนมักไม่ได้ผ่านการทดสอบ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่การแปลความอาจไม่ถูกต้อง

careful ความลับอาจไม่ได้รับการปกป้อง
ญาติพี่น้อง/เพื่อนอาจไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บรักษาความลับ บางครั้งพวกเขาอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้กับบุคคลอื่นโดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เหตุการณ์เช่นนี้อาจทำให้ผู้ใช้บริการบางคนรู้สึกอึดอัดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องที่สนทนานั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างเช่นปัญหาครอบครัวเป็นต้น

careful ความเป็นกลางและความถูกต้องอาจไม่ได้รับการรับรอง ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ใช้บริการชนกลุ่มน้อยและญาติพี่น้อง/เพื่อนทำให้บางครั้งอาจจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้

พวกเขาอาจละเลยและหลีกเลี่ยงการแปลคำพูดที่ไม่เหมาะสม บทสนทนาที่เป็น “เรื่องน่าอาย” และ “เรื่องที่ไม่พึงประสงค์” โดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้บริการ

ญาติพี่น้อง/เพื่อนบางคนอาจถึงขั้นพูดแทนผู้ใช้บริการชนกลุ่มน้อยแทนที่จะแปลไปตามที่ผู้ใช้บริการพูด เพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขารู้จักภูมิหลังและสถานะของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี