ข้อมูลสำคัญด้านสุขภาพ

TELIS

TELIS

EIS

EIS

เคล็ดลับง่ายๆ สำหรับต่อสู้กับโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่

โครงการเม็นเตอร@์ โฮ

M@H Poster(Thai version)


CHEER drop-in opening hours:

Monday to Saturday: 9am to 9pm

Sunday: 9am to 5pm

Public holidays: closed


As we are updating our website You may experience some problems while browsing.

We apologies for any inconvenience caused.

If there is any inconsistency or ambiguity between the English version and the others version, the English version shall prevail.

HKCS  – CHEER