โซนหลากหลายวัฒนธรรมPrint

เรื่องปรัมปราเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย:

1. “ชนกลุ่มน้อยทุกคนรับประทานอาหารรสเผ็ด!”

2. “ชนกลุ่มน้อยมักมีครอบครัวขนาดใหญ่”

3. “ทำไมผู้หญิงชาวมุสลิมจึงต้องปกปิดร่างกายทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนก็ตาม”

4. “มีอะไรอยู่ในผ้าโพกศีรษะของผู้ชายชาวมุสลิม”

5. “อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “ชนกลุ่มน้อย” และ “ชาวเอเชียใต้”?