Ano ang mga kaibahan sa pagitan ng paggamit ng “Tinuruang Interpreter” at “Mga Kamag-anak/Kaibigan bilang Interpreter”?Print

 

Mga Tinuruang Interpreter Laban Sa Mga Kamag-anak / Mga Kaibigan bilang Interpreter
1368571083_Facebook_like_thumbSubok na natasa ang kasanayan sa wika
Ang lahat ng mga interpreter ay nakatupad sa mga pangangailangan sa wika na itinakda ng CHEER. Natugunan nila ang pasadong marka ng pagsusulit sa pagsusulat at pagsasalita na itinakda para sa Ingles at kani-kanilang (mga) wika upang matiyak na sila ay may kakayahan na magsilbing tulay sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang taong nagsasalita ng magkaibang mga wika.

1368571083_Facebook_like_thumb Matiyak ang pagiging kumpidensiyal Ang lahat ng interpreter ay sinanay upang maunawaan ang kanilang papel sa pagsasagawa ng interpretasyon. Hindi sila pumapanig sa anumang partido at pananatilihin ang kanilang kawalang-kinikilingan sa pagbibigay ng mga serbisyo.

1368571083_Facebook_like_thumb Matiyak na walang kinikilingan
Ang lahat ng interpreter ay sinanay upang maunawaan ang kanilang papel sa pagsasagawa ng interpretasyon. Hindi sila pumapanig sa anumang partido at pananatilihin ang kanilang kawalang-kinikilingan sa pagbibigay ng mga serbisyo.

1368571083_Facebook_like_thumb Matiyak ang Katapatan at Kawastuhan
Ang lahat ng mga interpreter ay sinanay upang maunawaan ang kahalagahan ng kawastuhan at katapatan sa interpretasyon. Hindi nila daragdagan, kakagligtaan o babaluktutin ang kahulugan ng anumang sinasabi sa proseso ng interpretasyon.

careful Ang kawastuhan ng interpretasyon ay maaaring mameligro

Ang kasanayan sa wika ng mga kamag-anak/kaibigan ay karaniwang hindi nasubok at samakatuwid naglalagay sa kawastuhan ng interpretasyon sa peligro

careful Ang pagiging kumpidensyal ay maaaring hindi mapangalagaan
Maaaring hindi lubos na nauunawaan ng mga kamag-anak/kaibigan ang kahalagahan ng pagiging kumpidensyal. Minsan, maaari nilang ibunyag ang impormasyon ng interpretasyon sa ibang partido sinadya man o hindi. Para sa ilang tagagamit na etniko minorya, maaari itong magdulot ng pagkabalisa lalu na kapag ang usapin ay tungkol sa mga pribadong suliranin tulad ng mga problema sa pamilya.

careful Ang Walang Pagkiling at Kawastuhan ay hindi tiyak
Ukol sa personal na relasyon sa pagitan ng mga tagagamit na etniko minorya at kamag-anak/mga kaibigan, ang panghuli ay maaaring kumiling sa isang partido.

Maaari nilang kaligtaan at iwasan ang kahulugan ng mga nakakasakit na mga salita, pag-uusap na nakikita bilang “nakakahiya” at “hindi kanais-nais” na may pagsasaalang-alang sa damdamin ng mga tagagamit na etniko minorya.

Ang ilang mga kamag-anak/kaibigan ay maaaring magsalita sa ngalan ng mga tagagamit na etniko minorya sa halip ng pagbibigay-kahulugan sa sinasabi ng tagagamit dahil iniisip nila na alam nila ang kasaysayan at sitwasyon ng mga tagagamit.