ฉันเป็นนายจ้างPrint

ฉันต้องรู้อะไรบ้างหากฉันต้องการจ้างชนกลุ่มน้อย?
1. ความสามารถทางภาษาที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

วิเคราะห์ลักษณะของงานแล้วจำแนกว่าตำแหน่งนั้นๆต้องการให้ผู้สมัครอ่าน/เขียน/ฟัง/พูดภาษาจีนกวางตุ้งหรือภาษาอังกฤษหรือไม่ วิธีนี้จะช่วยให้ท่านสามารถหาผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติได้ง่ายขึ้น!

ตัวอย่างที่ 1:
pointing-hand-icon-32437 ท่านต้องการจ้างพนักงานมาบรรจุสินค้า พนักงานดังกล่าวเพียงแค่ต้องห่อสินค้าเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องสื่อสารกับผู้อื่น
กล่าวคือ ท่านต้องจ้างพนักงานที่ไม่มีความสามารถ/มีความสามารถเพียงเล็กน้อยในการสื่อสารภาษาจีนกวางตุ้ง/ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างที่ 2:
pointing-hand-icon-32437 ท่านต้องการจ้างพนักงานขับรถบรรทุกและมีพนักงานชาวจีนที่สามารถอ่านที่อยู่ได้
กล่าวคือ ท่านต้องจ้างพนักงานที่ไม่มีความสามารถ/มีความสามารถเพียงเล็กน้อยในการอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง/ภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีความสามารถเพียงพอในการพูดภาษาจีนกวางตุ้ง/ภาษาอังกฤษเพื่อให้เขา/เธอสามารถสื่อสารกับพนักงานชาวจีนได้

2. ความละเอียดอ่อนต่อเรื่องวัฒนธรรม Alison_CoursewareIntro_805

การปฏิบัติตามหลักศาสนา
ลูกจ้างที่เป็นชนกลุ่มน้อยอาจมีการแต่งกาย นิสัยการกิน และกิจวัตรประจำวันที่แตกต่างออกไปอันเนื่องมาจากศาสนาที่พวกเขานับถือ
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาฮินดู อิสลาม และซิกห์

ปฏิทินวันนักขัตฤกษ์
กลุ่มคนทุกๆ เชื้อชาติมีเทศกาลเป็นของตัวเอง; ลูกจ้างที่เป็นชนกลุ่มน้อยอาจจะต้องเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและงานเลี้ยงฉลองทางวัฒนธรรมของพวกเขา
คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดปฏิทินวันนักขัตฤกษ์ (ของชาวอินเดีย ปากีสถาน ไทย อินโดนีเซีย เนปาล และฟิลิปปินส์)

จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่พนักงานที่เป็นชนกลุ่มน้อยจะเริ่มทำงาน?

1368571083_Facebook_like_thumb แจ้งให้พนักงานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันทราบเกี่ยวกับการจ้างพนักงานที่เป็นชนกลุ่มน้อย แบ่งปันข้อมูลความรู้ดังกล่าวข้างต้น วิธีนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น

1368571083_Facebook_like_thumb จัดการอบรมเบื้องต้นให้กับพนักงานที่เป็นชนกลุ่มน้อย หากจำเป็นให้แปลจุดสำคัญไปเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของเชื้อชาตินั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานดังกล่างสามารถเข้าใจข้อมูลสำคัญได้อย่างเต็มที่
1368571083_Facebook_like_thumb อธิบายอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นชนกลุ่มน้อยได้ทราบพร้อม/โดยบอก/อธิบายด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด

มีบริการอะไรบ้างของศูนย์ CHEER ที่จะสามารถช่วยให้ฉันจ้างชนกลุ่มน้อยได้?
  • นายจ้างสามารถให้ข้อมูลกับศูนย์ CHEER เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างโดยการกรอกแบบฟอร์มตำแหน่งงานว่าง
  • ศูนย์ CHEER จะ ดำเนินการสมัครของบริษัทของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแบบฟอร์มตำแหน่งงานว่างแล้ว
  • รายการตำแหน่งงานว่างแต่ละรายการจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 เดือน
  • เราขอให้ท่านอย่าส่งใบสมัครซ้ำในระหว่างกำลังการดำเนินการหรือในขณะที่รายการตำแหน่งงานว่างยังมีผลบังคับใช้อยู่ หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อของท่านหรือเงื่อนไขในการจ้างหรือหากตำแหน่งงานนั้นได้รับการบรรจุแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยทันที
  • ศูนย์ CHEER ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายการตำแหน่งงานว่าง; และในการดำเนินการหรือปฎิเสธที่จะแสดงรายการตำแหน่งงานว่างที่ได้รับจากท่านที่ศูนย์ CHEER และบนเว็บไซต์ของศูนย์ CHEER

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มตำแหน่งงานว่าง