5634 4587 मा व्हाट्सएप गर्नुहोस् ।

Newsletter

English Bahasa Indonesia
Hindi हिन्दी Nepali नेपाली
Punjabi ਪੰਜਾਬੀ Tagalog
 Urdu Thai
Vietnamese
Programme Application Form(Family)
Programme Application Form(Individual)
User Card Application Form
Appendix A

 

Severe Respiratory Disease associated with a Novel Infectious Agent

– बारम्बार हात धुनुहोस्
– लिक्विड सोप र पानीले हात धुनुहोस्, र कम्तिमा 20 सेकेन्डको लागि रगडनुहोस् ।
– हातमा देखिने गरी फोहोर नभएमा, 70 देखि 80% अल्कोहोल-आघारित ह्यान्ड्रबले सफा गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।

– शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि, फ्लस गर्न अघि ढक्कन लगाउनुहोस् ।
– हातहरु राम्रोसँग धुनुहोस्
– टिशुको प्रयोग गर्नुहोस् र उचित तरिकाले फाल्नुहोस् ।

– ड्रेनेज पाइपहरु ठीकसँग राख्नुहोस् र यु-ट्रापहरुमा नियमित रुपमा पानी हाल्नुहोस्

– हरेक हप्ता ड्रेन आउटलेटमा आधा लिटर पानी हाल्नुहोस् ।

– खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा तपाईको मुख र नाक टिशु पेपरले छोप्नुहोस्, प्रयोग गरेको टिशु पेपर ढक्कन भएको फोहोर फाल्ने बिनमा फाल्नुहोस्, त्यसपछि हात राम्रो सँग धुनुहोस् ।
– टिशू पेपर उपलब्ध छैन भने, खोक्दा तपाईले कपडा वा माथिल्लो बाहुलाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

– ज्वरो वा श्वासप्रश्वासको लक्षणहरु भएमा, सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस् र तुरुन्तै चिकित्सकीय सल्लाह लिनुहोस् ।

– धातुको पट्टी माथिल्लो पट्टी फर्काई, रङ्गीन भाग/फोल्ड भएको भागलाई तल र बाहिरी पट्टि पार्नुहोस्
– दुबै कानमा ईलास्टिक ब्यान्ड राख्नुहोस्
– पूर्ण रुपमा मुख, नाक र चिउंडो छोप्ने गरी सर्जिकल मास्कलाई तान्नुहोस् ।
– सुरक्षित तरिकाले अनुहारमा फिट गर्नको लागि, धातुको पट्टीलाई दोबारनुहोस् ।

महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी – संक्रमणीय रोग: निमोनिया र श्वासप्रश्वासको पथ संक्रमणको रोकथाम गर्नुहोस्

TELIS

TELIS

EIS

EIS

(English) Promotional Material

Sorry, this entry is only available in English.

मट टोर@होम योजना

M@H Poster(Nepali version)


CHEER drop-in opening hours:

Monday to Saturday: 9am to 9pm

Sunday: 9am to 5pm

Public holidays: closed


As we are updating our website You may experience some problems while browsing.

We apologies for any inconvenience caused.

If there is any inconsistency or ambiguity between the English version and the others version, the English version shall prevail.

HKCS  – CHEER