บริการล่ามและการแปลเอกสาร

บริการล่ามและการแปลเอกสารPrint

IMG_01221อะไรคือความแตกต่างระหว่างการใช้ “ล่ามที่ได้รับการฝึกอบรม” และ “ล่ามแบบญาติพี่น้อง/เพื่อน”?

จรรยาบรรณล่ามของศูนย์ CHEER มีอะไรบ้าง?

อะไรคือความแตกต่างระหว่างล่ามทางโทรศัพท์และล่ามตัวต่อตัว?

แบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยใช้บริการล่ามและการแปลเอกสารของศูนย์ CHEER

แบ่งปันเรื่องราวโดยเจ้าหน้าที่ล่ามของศูนย์ CHEER

ภาษาที่ครอบคลุมสำหรับบริการล่ามและการแปลเอกสารของศูนย์ CHEER

Indonesia Flag
บาฮาซา อินโดนีเซีย
Thailand Flag
ไทย
Philippines Flag
ตากาล็อก
India Flag
ฮินดี
Nepal Flag
เนปาลี
India Flag Pakistan Flag
ปันจาบี
Pakistan Flag
อูรดู

1. บริการล่ามทางโทรศัพท์ (TELIS)

TELIS

 • ผ่านทางระบบโทรศัพท์ซึ่งใช้วิธีการประชุมสนทนา 3-สาย ทำให้สามารถใช้บริการล่ามผ่านทางโทรศัพท์ได้
 • ทั้งชนกลุ่มน้อยและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ สามารถใช้บริการ TELIS ได้
 • ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการล่ามทางโทรศัพท์ได้ทันทีโดยโทรมาที่สายด่วน TELIS ของเราในช่วงเวลาทำการ แนะนำให้ทำการนัดหมาย TELIS ล่วงหน้าสำหรับการแปลภาษาทางโทรศัพท์ที่ใช้ระยะเวลานาน เช่น การประเมินเพื่อรับบุคคลเข้าร่วมทำงาน และการสมัครที่ต้องมีการกรอกแบบฟอร์ม ฯลฯ ควรทำการนัดหมายล่ามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการผ่านทางสายด่วน TELIS ทางแฟกซ์ หรือ ทางอีเมล์
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำขอรับบริการ TELIS
 • เวลาทำการของ TELIS คือวันจันทร์ – วันอาทิตย์ 8am – 10pm ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • ฟรี ไม่เสียค่าใช้บริการ
ภาษา สายด่วน
Indonesia Flag
บาฮาซา อินโดนีเซีย
37556811
Nepal Flag

เนปาลี

37556822
Pakistan Flag

อูรดู

37556833
India FlagPakistan Flag
ปันจาบี
37556844
Philippines Flag

ตากาล็อก

37556855
Thailand Flag

ไทย

37556866
India Flag
  ฮินดี
37556877
Pakistan Flag
Vietnamese
37556888

2. บริการล่าม (ติดตาม) นอกสถานที่ (EIS)

*ฟรีสาหรับองค์กรเอ็นจีโอและโรงเรียนต่างๆ*

EIS

 • ล่ามแบบตัวต่อตัว โดยมีเจ้าหน้าที่ล่ามอยู่ในสถานที่นั้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและชนกลุ่มน้อยด้วย
 • EIS ให้บริการตามคำยื่นขอจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสามารถทำการนัดหมายบริการล่ามได้ทางแฟกซ์ (หมายเลข +852 3106 0455) หรืออีเมล์ (tis-cheer@hkcs.org) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำขอรับบริการ EIS
 • EIS ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10am-6pm และวันเสาร์เวลา 10am-2pm ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • ค่าใช้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีดังต่อไปนี้:
  • @$60/ชั่วโมง ในช่วงเวลาทำการ
  • @$100/ชั่วโมง นอกช่วงเวลาทำการ

3. บริการล่ามแบบฉับพลันสำหรับการฝึกอบรมสัมมนา (SIS)

*ฟรีสาหรับองค์กรเอ็นจีโอและโรงเรียนต่างๆ*

SIS

 • ล่ามแบบตัวต่อตัว โดยมีเจ้าหน้าที่ล่ามอยู่ในสถานที่นั้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและชนกลุ่มน้อยด้วย บริการนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้กับกลุ่มชนกลุ่มน้อยในการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมสัมมนาได้
 • SIS ให้บริการตามคำยื่นขอจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสามารถยื่นคำขอรับบริการได้ทางแฟกซ์ (หมายเลข +852 3106 0455)
  หรืออีเมล์ (tis-cheer@hkcs.org) ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันทำการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำขอรับบริการ SIS
 • SIS ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10am-6pm และวันเสาร์เวลา 10am-2pm ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • ค่าใช้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีดังต่อไปนี้:
  • @$150/ชั่วโมง ในช่วงเวลาทำการ

4. บริการแปลเอกสาร (TS)

*ฟรีสาหรับองค์กรเอ็นจีโอและโรงเรียนต่างๆ*

TS

 • ให้บริการแปลเอกสารที่ใช้ในการสื่อสาร จากภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยที่ต้องการ
 • TS ให้บริการตามคำยื่นขอจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และ;
 • ให้บริการสำหรับเอกสารที่ไม่มีคำศัพท์เฉพาะทาง/คำศัพท์ทางด้านวิชาชีพ
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสามารถยื่นคำขอรับบริการได้ทางแฟกซ์ (หมายเลข +852 3106 0455)
  หรืออีเมล์ (tis-cheer@hkcs.org) ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันทำการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำขอรับบริการ TS/Proof-reading
  (การแปลเอกสารหนึ่งหน้ากระดาษ A4 (ประมาณ 200 คำภาษาอังกฤษ) จากภาษาอังกฤษไปเป็นหนึ่งภาษาภายในเจ็ดภาษาที่ให้บริการจะใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ)
 • ค่าใช้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีดังต่อไปนี้:
  @$1.5 ต่อคำภาษาอังกฤษหนึ่งคำ แปลเป็นภาษาที่ให้บริการหนึ่งภาษา (ค่าให้บริการขั้นต่ำคือ $300)

บริการพิสูจน์อักษร (PS)

*ฟรีสาหรับองค์กรเอ็นจีโอและโรงเรียนต่างๆ*

 • ให้บริการตรวจทานเอกสารที่แปลเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยที่เกี่ยวข้อง
 • บริการพิสูจน์อักษรจะให้บริการตามคำยื่นขอจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และ;
 • ให้บริการสำหรับเอกสารที่ไม่มีคำศัพท์เฉพาะทาง/คำศัพท์ทางด้านวิชาชีพ
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสามารถยื่นคำขอรับบริการได้ทางแฟกซ์ (หมายเลข +852 3106 0455)
  หรืออีเมล์ (tis-cheer@hkcs.org) ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันทำการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำขอรับบริการ TS/Proof-reading
 • ค่าใช้บริการสำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีดังต่อไปนี้:
  @$0.5 ต่อคำของภาษาชนกลุ่มน้อยหนึ่งคำ แปลเป็นภาษาอังกฤษ (ค่าให้บริการขั้นต่ำคือ $100)

5. บริการแปลเอกสารด้วยการอธิบายทางวาจา (OSIS)

OSIS

 • ให้บริการแปลความหมายของเอกสารจากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาที่ให้บริการด้วยการอธิบายปากเปล่า
 • ชนกลุ่มน้อยสามารถนำเอกสารมาที่ศูนย์ของเราในช่วงเวลาทำการของบริการหน้าเคาน์เตอร์ดรอปอินของ CHEER
 • บริการหน้าเคาน์เตอร์ดรอปอินของ CHEERให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9am-9pm และวันอาทิตย์เวลา 9am-5pm ยกเว้นวันหยุดราชการ
 • คุณสามารถส่งวอทแอพคำขอของคุณมาที่ 5634 4587

6. บริการเชื่อมต่อล่าม

 • อีเมล tis-cheer@hkcs.org หรือโทร 3106 3104 สำหรับรายละเอียด
 • คุณสามารถส่งวอทแอพคำขอของคุณมาที่ 5634 4587