व्याख्या र अनुवाद सेवा

व्याख्या र अनुवाद सेवाPrint

IMG_01221 दोभाषेको रुपमा नातेदार/मित्र र प्रशिक्षित दोभाषे बीच के-के भिन्नता छन्?

CHEER को दोभाषेहरुका नैतिकताको संहिता के-के हुन् ?

टेलिफोन व्याख्या र आमुने-सामुने व्याख्या बीच के-के भिन्नता छ?

CHEERको दोभाषे र अनुवाद सेवाहरू प्रयोग गरेका व्यक्त्तिहरूको सहभाजन

CHEERको दोभाषेहरुबाट सहभाजन

CHEER को व्याख्या र अनुवाद सेवाहरू समावेश गरिएका भाषाहरू

Indonesia Flag
बहासा ईन्डोनेशिया
Thailand Flag
थाई
Philippines Flag
तागालोग
India Flag
हिन्दी
Nepal Flag
नेपाली
India Flag Pakistan Flag
पन्जाबी
Pakistan Flag
उर्दू

1.टेलिफोन व्याख्या सेवा(TELIS)

TELIS

 • टेलिफोन प्रणाली द्वारा जसले 3-तर्फी भ्वाइस कन्फ्रेन्स सुविधा फोन मार्फत गरिने व्याख्याको प्रबन्ध सक्षम बनाउँदछ।
 • TELIS अल्पसंख्यक जातीय र सार्वजनिक सेवा प्रदायक द्वारा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ।
 • सेवा प्रयोगकर्ताले सञ्चालन समयमा फोन गरेर तत्काल व्याख्याको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छन् ।लामो टेलिफोन व्याख्या जस्तै सेवन आकलन र फारम भर्न जस्तै आवेदन बनाउन TELIS को सिफारिस गर्नुपर्छ । सेवाको नियुक्ति TELIS hotlines,फ्याक्स वा इमेल द्वारा कम्तिमा 3 काम गर्न दिन अग्रिम बनाएको हुनुपर्छ।
 • TELIS अनुरोध फारम डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 • TELIS को सञ्चालन समय सार्वजनिक विदाहरु बाहेक सोमबार देखि आईतबार 8am देखि 10pm हो ।
 • नि: शल्क
भाषाहरू हटलाइन
Indonesia Flag
बहासा ईन्डोनेशिया
37556811
Nepal Flag

नेपाली

37556822
Pakistan Flag

उर्दू

37556833
India FlagPakistan Flag
पन्जाबी
37556844
Philippines Flag

तागालोग

37556855
Thailand Flag

थाई

37556866
India Flag
  हिन्दी
37556877
Pakistan Flag
Vietnamese
37556888

 

EIS

 • आमुने-सामुने गरिने व्याख्या जब सेवा प्रदायकहरु र अल्पसंख्यक निवासीहरु भएको ठाउँमा हाम्रो दोभाषेहरु शारीरिकरुपमा उपस्थित हुन्छन् ।
 • सेवा प्रदायकको अनुरोधमा मात्रै EISसेवा प्रदान गरिनेछ ।
 • सेवा प्रदायकले कम्तीमा 3 कार्यकाल अगाडि फ्याक्सको मार्फतबाट (+852 31060455) वा ईमेलबाट (tis-cheer@hkcs.org) नियुक्ति लिनसक्नुहुन्छ।
  EIS अनुरोध फारम डाउनलोड गर्नुहोस् ।
 • EIS सार्वजनिक बिदाहरू बाहेक, सोमबार देखि शुक्रबार 10am-6pm शनिबार 10am-2pmबीच उपलब्ध छ।
 • सरकार विभाग र एनजीओ देखि सार्वजनिक सेवा प्रदायकको लागि सेवा शुल्क निम्नानुसार छन्:
  • @$60/घण्टा संचालन समयको बेला
  • @$100//घण्टा संचालन समय बाहिरको बेला

समकालिक दोभाषे सेवा (SIS)

SIS

 • आमुने-सामुने दोभाषे सेवा प्रदान गरिन्छ जब हाम्रो दोभाषे र सार्वजनिक सेवा प्रदायक अनि अल्पसंख्यक निवासीहरु शारीरिक रुपमा एउटै ठाँउमा हुन्छ । कार्यशाला र गोष्ठीहरुमा यसले सार्वजनिक प्रदायकहरुलाई अल्पसंख्यक निवासीहरुको सम्बन्धित समहरुलाई आवश्यक जानकारी प्रसारित गर्नमा सहयोग गर्दछ ।
 • SIS मात्र सेवा प्रदायकहरुको अनुरोधमा प्रदान गरिनेछ ।
 • सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो अनुरोध फ्याक्स (+852 3106 0455)
  वा ई-मेल मार्फत(tis-cheer@hkcs.org) कम्तीमा 14 कार्यकाल अगाडि पठाउन सकेन्छ । SIS अनुरोध फारम डाउनलोड गर्नुहोस्
 • SIS सेवाको संचालन समय सोमबार देखि शुक्रबार 10am-6pm,शनिबार 10am-2pm सार्वजनिक विदाहरू बाहेकमा उपल्धब हुन्छ ।
 • सार्वजनिक सेवा प्रदायकको सरकारी विभाग र एनजीओहरूको लागी सेवा शुल्क निम्नानुसार छन्:
  • $150/घण्टा संचालन समयको बेला

4. अनुवाद सेवा

TS

 • अंग्रेजी देखि सम्बन्धित EM भाषाहरूमा लिखित संचारको अनुवाद प्रदान गर्ने
 • अनुवाद सेवा सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूको अनुरोधमा प्रदान गरिने छ र
 • ती कागजातहरूको लागि जहाँ कुनै विशेष/व्यावसायिक शब्दावली संलग्न हुँदैन।
 • सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूले उनीहरूको अनुरोध फ्याक्स (+852 3106 0455)
  वा ईमेल (tis-cheer@hkcs.org) मार्फत कम्तीमा पनि 14 कार्यकाल अगाडि पठाउन सक्नेछ।  TS/प्रूफ रिडिङ सेवा अनुरोध फारम डाउनलोड गर्नुहोस्
  एक पृष्ठको A4 साइजको लेख (लगभग 200 अंग्रेजी शब्दहरू), अंग्रेजी देखि सात सम्बन्धित भाषा/क्षेत्रिय भाषाहरूमा कुनै एउटा भाषाको लागि, लगभग 14 कार्यकाल दिनहरू लाग्न सक्छ।
 • सार्वजनिक村 सेवा प्रदायकको सरकारी विभाग र एनजीओहरूको लागी सेवा शुल्क निम्नानुसार छन्::
  @1.5 प्रतेक अग्रंजी शब्द देखि एक सम्बन्धित भाषा (न्युतम शुल्क 300)

प्रूफ रिडिङ्ग सेवा:

 • सम्बन्धित EM भाषामा प्रूफ रिडिङ्ग सेवा प्रदान गरिन्छ ।
 • प्रूफ रिडिङ्ग सेवा सार्वजनिक सेवा प्रदायकको अनुरोधमा प्रदान गरिन्छ र
 • ती कागजातहरूको लागि जहाँ कुनै विशेष/व्यावसायिक शब्दावली संलग्न हुँदैन।
 • सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुले उनीहरुको अनुरोधमा फ्याक्स (+852 3106 0455)
  वा ईमेल (tis-cheer@hkcs.org)मार्फत कम्तीमा पनि 14कार्यकाल अगाडी पठाउन सक्नेछ । TS/प्रूफ रिडिङ सेवा अनुरोध फारम डाउनलोड गर्नुहोस्
 • सार्वजनिक सेवा प्रदायकको सरकारी विभाग र एनजीओहरूको लागी सेवा शुल्क निम्नानुसार छन्:
  @$0.5 प्रतेक अल्पसंख्यक शब्द(न्युतम शुल्क 100)

5. हेरेर-गरिने दोभाषे सेवा (OSIS)

OSIS

 • अंग्रेजी देखि सात वटा सम्बन्धित भाषाहरू/क्षेत्रिय भाषाहरूमा कागजातहरूको अर्थहरूको मौखिक स्पष्टीकरणको व्यवस्था।
 • अल्पसंख्यक जातीयहरू कागजातहरूले लिएर CHEER को ड्रप-इन समयभित्र हाम्रो केन्द्र आउन सक्नेछ।
 • CHEER ड्रप-इन को संचालन समय सोमबार- शनिबार 9am-9pm, आईतबार 9am-5pm (सार्वजनिक बिदाहरू बाहेक) हो ।