बहुसांस्कृतिक क्षेत्रPrint

अल्पसंख्यक जातीय बारेमा पौराणिक कथा :
1. “सबै अल्पसंख्यक जातीयहरुले मसालेदार खाना खान्छन्। ”
2. “प्रायजसो अल्पसंख्यक जातीयहरुको ठूलो परिवार हुन्छन्।“
3. किन मुसलमान महिलाहरुले गर्मीमा पनि आफ्नो सारा शरिर ढाक्छन् ?
4. पूरुषहरुको पगडी भित्र के हुन्छ ?
5.अल्पसंख्यक जातीयहरु र दक्षिण एशियन बीच के भिन्नता छन्?