(English) Code of Ethics of CHEER’s Interpreters/TranslatorsPrint

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ), Bahasa Indonesia, Tiếng Tagalog, Tiếng Thái, Tiếng Uđu, ਪੰਜਾਬੀ, नेपाली, हिन्दी繁體中文.