การให้ความช่วยเหลือเเก่นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาเเม่Print

กรุณาเยี่ยมชมเวบไซต์ด้านล่างนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก( NCS) และผู้ปกครอง:

http://www.edb.gov.hk/en/student-parents/ncs-students/about-ncs-students/index.html