Sumali sa mga programa ng CHEERPrint

Lahat ng etniko minorya sa Hong Kong na may edad na 4 o pataas ay karapat-dapat na mag-aplay bilang tagagamit sa serbisyo ng CHEER.

HAKBANG 1

Kompletuhin ang CHEER User Card Application Form

SU application form Idiskarga ang CHEER user card application form

HAKBANG 2

Pumunta sa CHEER na dala ang nakumpletong user card application form at ang mga sumusunod na dokumento sa ibaba:

Para sa may sapat na gulang:

  • Hong Kong ID card

Para sa mga bata na may edad 4-11

  • Katibayan ng Kapanganakan; o
  • Aklat-gabay ng mga Mag-aaral

Oras ng operasyon sa CHEER drop-in:
Monday-Saturday 9am-9pm
Linggo 9am-5pm
*Ang CHEER ay sarado sa mga pampublikong araw ng pahinga
Address: 4/F, South Asia Commercial Centre, 64 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon
Numero sa pakikipag-ugnay: 3106 3104

HAKBANG 3 SU card

Ang CHEER ay magbibigay ng Service User Card sa iyo pagkatapos suriin ang iyong aplikasyon at dokumento

HAKBANG 4

Suriin ang mga pinaka bagong mga kurso/programa ng CHEER.

Idiskarga ang pinaka bagong ulat-balita ng CHEER

HAKBANG 5

Makipag-ugnayan sa CHEER at alamain kung mayroon ang mga kurso/programa na iyong ninanais.

HAKBANG 6

Kumpletuhin ang CHEER Programme Application Form

programme app form(C-L) Idiskarga ang Program Application form(Computer/Language Courses)

programme app form(I) Idiskarga ang Program Application form (Integration Programmes)

HAKBANG 7

Pumunta sa CHEER na dala ang mga nakumpleto na Programme Application Form at CHEER user card

CHEER-MAP

Oras ng operasyon sa CHEER drop-in:
Lunes-Sabado 9am-9pm
Linggo 9am-5pm
*Ang CHEER ay sarado sa mga pampublikong araw ng pahinga
Address: Unit 3, 6/F, Futura Plaza, 111-113 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon (Kwun Tong MTR Exit B3)
Contact number: 34106 3104