Ako ay Isang MaypagawaPrint

Ano ang kailangan kong malaman kung gusto kong magpapasok ng isang etniko minorya?
1. Kasanayan sa wikang kakailanganin sa trabaho

Suriin ang mga katangian ng trabaho at alamin kung ang trabaho ay kinakailangang ang kandidato ay nakakabasa/nakakasulat/nakakarinig/nakakapagsalita ng wikang Cantonese at Ingles. Ito ay makakatulong sa iyo na makahanap ng kandidato ng mas madali!

Halimbawa 1:
pointing-hand-icon-32437 Gusto mong kumuha ng isang tauhan na ang gawain ay mag-impake, kailangan lamang ng tauhan na balutin ang produkto at hindi kinakailangang makipag usap sa iba.
i.e. Kailangan mong kumuha ng isang tauhan na walang / mababang kasanayan sa Cantonese / Ingles.

Halimbawa 2:
pointing-hand-icon-32437 Gusto mong kumuha ng isang drayber ng trak na kung saan ay mayroong isang Tsinong manggagawa na nakakabasa ng tirahan .
Hal. Kailangan mong kumuha ng isang tauhan na walang / mababang kasanayan sa Cantonese / Ingles ngunit may kakayahan sa pagsasalita ng Cantonese/Ingles para maari siyang makipag-usap sa Tsino na manggagawa.

2. Pagiging sensitibo sa kultura Alison_CoursewareIntro_805

Gawaing Pananampalataya
Ang etniko minoryang manggagawa ay maaaring iba’t iba ang pananamit, asal sa pagkain at araw-araw na gawain dulot ng pananampalataya.
Pindutin ito para sa karagdagang impormasyon sa Hindu, Islam at Sikh

Talaarawan ng Pagdiriwang
Bawat etnikong pangkat ay mayroong mga pagdiriwang; ang etniko minoryang manggagawa ay maaaring kailangang dumalo sa pagsamba at kultural na pagdiriwang.
Pindutin ito para idiskarga ang Talaarawan ng Pagdiriwang (Indian, Pakistani, Thai, Indonesian, Nepalese at Pilipino)

Ano ang mga kailangang paghahanda bago magsimulang magtrabaho ang aking etniko minoryang kawani?

1368571083_Facebook_like_thumb Ipaalaam sa mga kasalukuyang kawani ang tungkol sa pagpasok sa kawaning etniko minorya. Ibahagi ang impormasyon sa itaas. Ito ay nakakatulong sa paglikha ng mas maunawaing kapaligiran ng trabaho.

1368571083_Facebook_like_thumb Magsaayos ng isang panimulang tagubilin sa kawaning etniko minorya. Kung kinakailangan, isalin ang pangunahing mga punto sa Ingles o sa kanilang etnikong wika upang matiyak na lubos na nauunawaan ng etniko minoryang kawani ang mahahalagang tala.

1368571083_Facebook_like_thumb Ipaliwanag ng maayos ang gawain at hindi gawain sa kawaning etniko minorya at ang mga dahilan sa likod nito upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan.

Mayroon bang serbisyo mula sa CHEER na maaaring makatulong sa akin upang magpapasok ng etniko minorya?
    • Ang mga maypagawa ay maaaring magbigay ng impormasyon sa bakanteng trabaho sa CHEER sa pamamagitan ng pagkumpleto ng Job Vacancy Form.

    • Ilalakad ng CHEER ang aplikasyon ng iyong kumpanya sa lalung madaling panahon kapag natanggap ang Job Vacancy Form.

  • Mananatiling mabisa ang bawat kaayusan ng 2 buwan.
  • Hihilingin sa iyo na huwag magbigay ng parehong aplikasyon sa panahon ng yugto ng paglalakad o kung kailan mabisa pa ang kaayusan. Kapag iyong pinalitan ang iyong pamamaraan sa pakikipag-ugnay o kasunduan sa pag-empleyo, o kapag wala nang bakante, mangyaring ipaalam kaagad sa amin.
  • Inilalaan ng CHEER ang karapatan na i-edit at baguhin ang mga nilalaman ng mga kaayusan; at paglakad o pagtanggi na itanghal ang anumang mga kaayusan na iyong ibinigay sa CHEER at sa web-site ng CHEER.

Pindutin ito para idiskarga ang Job Vacancy Form