(English) Differences between Telephone Interpretation and Face-to-face InterpretationPrint

 

Interpretasyong Pantelepono TELIS

Laban Sa

Harapang Interpretasyon EIS
1368571083_Facebook_like_thumb Para sa mga kaso na ang kabilang lamang ay maiksi at simpleng komunikasyon

hal. Ang isang tao ay nangangailangang gumawa ng pangkalahatang pagtatanong na maaaring makamit kahit na walang kaharap na interpreter.

1368571083_Facebook_like_thumb Para sa mga natatanging kaso at ang pag-aayos ng pagdalo ng isang interpreter ay hindi possible

hal. Ang isang tao ay pumupunta paminsan-minsan sa tanggapan ng tagabigay ng pampublikong serbisyo at kinakailangang gumawa ng simpleng pagtatanong.

1368571083_Facebook_like_thumb Para sa mga sensitibong talakayan na kung saan maaaring hindi nanaisin ng ilang mga indibidwal ang pagdalo ng ikatlong tao (tulag ng interpreter)

hal. Ang isang tao ay nakakaranas ng mga problema sa pamilya ngunit hindi siya komportable na ibunyag ang kanilang mga kwento sa harapan ng isang interpreter.

1368571083_Facebook_like_thumb Sa mga kaso kung kailan walang tauhan para sa harapang interpretasyon.

1368571083_Facebook_like_thumb Para sa mga kaso na may-kaugnayan sa oras at layo ng lalakbayin.

careful Isang mabuting paalala:

Ang kalidad ng pag-uusap ay maaaring maapektuhan ng katatagan ng network ng telepono. Ang posibleng pagkaantala ay maaaring mangyari dulot ng kawalang-tatag ng mga network ng cell phone. Ang alingawngaw at ingay mula sa kapaligiran ay maaaring magsanhi ng hindi malinaw na pag-uusap kapag ginagamit ang speaker.

Pahiwatig: Mas mainam gamitin ang landline na telepono at tahimik na lugar.

1368571083_Facebook_like_thumb Para sa mga kasong ang interpretasyon ay maaaring isagawa kapag ang interpreter ay pisikal na hindi makakadalo.

Hal. Isang buntis na babae na nangangailangan ng ultrasonic checkup sa katawan at kailangang isagawa ng interpreter ang interpretasyon kasama ang ultrasonic na larawan.

1368571083_Facebook_like_thumbPara sa mga kaso na ang indibidwal ay kailangang magbasa at dumaan sa kumplikado o mahabang pamamaraan.

Hal. Ang isang tao ay kailangang makipagpanayam sa
isang nagbibigay-serbisyo at kung saan hindi siya makapagbasa ng dokumento kapag walang interpreter na tumutulong.

1368571083_Facebook_like_thumbPara sa mga kaso kung saan ang tao ay mas kampante kapag mayroong interpreter upang mapadali ang maayos na komunikasyon.

careful Isang mabuting paalala:

Maaaring hindi magsilbi sa mga madaliang pangangailangan ng interpretasyon ang harapang interpretasyon sapagkat ito ay nakasalalay sa pagkakaroon ng interpreter.

Maaaring mangyari ang posibleng pagkaantala ng serbisyo dahil nangangailangan ng panahon ang pagdating ng interpreter sa lugar at maaaring walang tauhan para sa mga natatanging kaso.

Pahiwatig: Interpretasyong pantelepono ang pinakamainam para sa mga natatanging kaso (kung naaangkop), sapagkat ito ay nagbibigay ng kaagad na interpretasyon.