Maging tagagamit ng serbisyo ng CHEERPrint

Lahat ng etniko minorya sa Hong Kong na may edad na 4 o pataas ay karapat-dapat na mag-aplay bilang tagagamit sa serbisyo ng CHEER.

HAKBANG 1

Kompletuhin ang CHEER User Card Application Form

SU application form Download CHEER user card application form

HAKBANG 2

Pumunta sa CHEER na dala ang nakumpletong user card application form at ang mga sumusunod na dokumento sa ibaba

Para sa may sapat na gulang:

  • Hong Kong ID card

Para sa mga bata na may edad 4-11

    • Katibayan ng Kapanganakan; o

  • Aklat-gabay ng mga Mag-aaral

Oras ng operasyon sa CHEER drop-in:

Lunes-Sabado 9am-9pm
Linggo 9am-5pm
*Ang CHEER ay sarado sa mga pampublikong araw ng pahinga

Address: 4/F, South Asia Commercial Centre, 64 Tsun Yip Street Street, Kwun Tong, Kwun Tong, Kowloon.
Numero sa pakikipag-ugnay: 3106 3104

HAKBANG 3 SU card

Ang CHEER ay magbibigay ng Service User Card sa iyo pagkatapos suriin ang iyong aplikasyon at dokumento