ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ

IMG_01221

TELIS

TELIS

EIS

EIS

ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦੇ

Sorry, this entry is only available in English and 繁體中文.

ਮੇਨੇਨਟਰੋਰੋ @ਹੋਮੋਮੋਮ ਯੋਜੋਜੋਜਨਾ